കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌ രൂപീകരിച്ച കേരള വോളന്ററി യൂത്ത്‌ ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സിന്‍റെ രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലന പരിപാടികള്‍ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്‌, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം, മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, പാലിയേറ്റീവ്‌ പ്രവര്‍ത്തനം, ബോധവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്‌തുത  മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള 15 നും 25 നും ഇടയിലുള്ള യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക്‌ സേനയില്‍ അംഗങ്ങളാകാം. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌.
ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ലിങ്ക്‌ : http://volunteer.ksywb.in 

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതത്‌ ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്‌.കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌ രൂപീകരിച്ച കേരള വോളന്ററി യൂത്ത്‌ ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സിന്‍റെ രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലന പരിപാടി 2019 മെയ്‌ മാസം 29, 30, 31 തീയതികളില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാറില്‍ വച്ച്‌ സംഘടിപ്പിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌.

ക്രമ 

നമ്പര്‍

ജില്ല ജില്ലാ ഓഫീസറുടെ പേര്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1 തിരുവനന്തപുരം ലൈജു.റ്റി.എസ് 0471-2555740, 9497736356
2 കൊല്ലം ഷീജ.ബി. 0474-2798440, 9847133866
3 പത്തനംതിട്ട ഉദയകുമാരി.എസ്‌ 0468-2231938, 9446108989
4 ആലപ്പുഴ ബീന.എസ്‌.ബി 0477-2239736, 9847545970
5 കോട്ടയം ശ്രീലേഖ.ആര്‍ 0481-2561105, 9446100081
6 ഇടുക്കി ബിന്ദു.വി.എസ്‌ 0486-2228936, 9447408609
7 എറണാകുളം സബിത.സി.റ്റി 0484-2428071, 8078708370
8 തൃശ്ശൂര്‍ ശ്രീകല.പി.ആര്‍ 0487-2362321, 9496195108
9 പാലക്കാട്‌ ശങ്കര്‍.എം.എസ്‌ 0491-2505190, 9447402042
10 മലപ്പുറം പ്രദീപ്‌കുമാര്‍.കെ.ജി 0483-2730120, 9446753906
11 കോഴിക്കോട്‌ ഷിലാസ്‌.പി.സി 0495-2373371, 9645682799
12 വയനാട്‌ വിനോദന്‍ പൃത്തിയില്‍ 0493-6204700, 9605098243
13 കണ്ണൂര്‍ വിനോദന്‍ പൃത്തിയില്‍ 0497-2705460, 9605098243
14 കാസര്‍ഗോഡ്‌ പ്രസീത.കെ 0499-4256219, 9846050559